U zavisnosti od zahteva klijenata, možemo da ugradimo garažna vrata na unutrašnju ili spoljnu stranu vaše garaže, odnosno objekta. Njihov motor se nalazi u kućištu, te ne zauzima mnogo prostora, a nije ni lako uočljiv, tako da neće ni u kom slučaju narušiti izgled objekta zaštite. Imajte na umu i to da se kod ugradnje ovakve vrste vrata ne obezbeđuje zaseban ulaz za pešake