garazna vrata

Geze – EC Drive

geze kizna vrataGeze EC Drive je linearni sistem kliznih vrata, pouzdan, kompaktan i ekonomičan. Pogon može da pomera krila težine do 120 kg i
podesan je za univerzalna polja primene. Sistem radi izuzetno tiho zahvaljujući malom trenju i samočistećim kolicima sa valjcima.

Najvažnije karakteristike proizvoda su:

– Jednostavno montiranje i veliko područje podešavanja krila
– Inteligentna zaštita nagiba pomoću kliznog prstena
integrisanog u kolica sa valjcima
– Ispunjava najviše bezbednosne zahteve zahvaljujući
samostalnom kontroloru i pouzdanosti u radu u bilo kom
trenutku jer se sile zatvaranja uvek nadziru
– Upotreba i održavanje prilagođeni korisniku zahvaljujući
sigurnoj dijagnostici i novorazvijenim mehaničkim
karakteristikama
– Visoki komfor se postiže podešavanjem parametara i
indikacijom statusa na programskom prekidaču sa ekranom

Poseban model Geze EC Drive-FR sa odobrenjem  za primenu za puteve za evakuaciju i spasavanje.

Katalog

Preuzmi katalog