garazna vrata

Geze TSA 160 NT – hidraulični pogon za krilna vrata

zatvarac za krilna vrataTSA 160 NT je motor za krilna vrata od metala drveta ili plastike sa težinom krila do 250kg i širinom krila do 1400mm. Spoljnje dimenzije motora su: 100x120x690mm. Pogon se ugradjuje iznad krila vrata, poseduje promenjivu silu zatvaranja, promenjivu brzinu otv/zatv, vreme usporavanja zatvaranja 0-10 sekundi, podesivo vreme blokade o-60 sekundi, maksimalni ugao otvaranja 115 stepeni.

Postoji nekoliko varijacija ovog motora:

TSA 160 NT-F odobren za korišćenje na sigurnosnim protivpožarnim i protivdimnim jednokrilnim vratima
TSA  160 NT-IS motor za dvokrilna okretna vrata sa integrisanom regulacijom zatvaranja krila
TSA 160 NT F-IS odobren za korišćenje na dvokrilnim protivpožarnim i protivdimnim vratima
TSA 160 NT Invers za izlaz u hitnim slučajevima kao i kod sistema za odvod dima i toplote (RWA)