garazna vrata

Hörmann LPU vrata sa BZ vođenjem

garazna vrata LPUHörmann LPU vrata sa BZ vođenjem su najelegantnije rešenje za fiksni panel ili masku iznad vrata koja popunjava prazan prostor do grede. Ovo je potpuno nevidljiv prelaz od maske do krila vrata. Ovo rešenje primenjuje se kad su vrata zatvorena fiksni panel i krilo vrata su u ravni. Tek nakon pokretanja vrata vidi se šta je fiksni deo, a šta je krilo vrata.
Ovakav izgled vrata je moguć samo kod Z (zatezne opruge u stubu vrata) ili L vođenja (torzione opruge postavljene na kraju horizontalnih vođica).

Katalog

Preuzmi katalog