Aena S je zbog učestlih zahteva naših stalnih klijenata pokrenula proizvodnju aluminijumske stolarije i uspostavila novu saradnju sa grčkom firmom Elvial od koje nabavljamo profile za proizvodnju aluminijumskih prozora i vrata. Po zahtevu kupca se odredjuje tip profila, da li je potreban termo prekid ili ne, aluminijumski profili se plastificiraju po RAL karti ili eloksiraju po želji kupca. Dostupni tonovi eloksaže su najčešće prirodna boja aluminijuma, zatim bronzani tonovi do crne. Moguće je i bojenje u zlatim tonovima, ali je ono manje postojano.
Po pitanju ostakljenja moguće je odabrati: providno neobojeno staklo (flot), providno obojeno staklo (Parsol, Stopsol), providno-neobojeno niskoemisiono staklo (Low-E), kaljeno, emajlirano, termoizolovano itd.
Okov je izuzetno bitan skup delova koji se upotrebljavaju za otvaranje i zatvaranje prozora i vrata, kao i za vezu sastavnih elemenata konstrukcije istih. Osnovni delovi kompleta okova su: šarke, brave, cilindri, kvake, ručice, rukohvati, zatvarači, odbojnici i sl.

Pored već dugogodišnje saradnje sa firmom Geze, čije proizvode standardno koristimo, dodali smo i Siegenia okove.
Nadamo se uspešnom razvoju ovog dela našeg asortimana proizvoda.