garazna vrata

Geze PowerTurn zatvarač za teška vrata.

Geze Powerturn