garazna vrata

Višenamenska, protivdimna i protivpožarna vrata

protivdimna protivpozarna visenamenska vrataVišenamenska vrata

ATEX vrata za atmosfersku zaštitu od eksplozije, zvučno izolovana vrata, spoljnja vrata za ugradnju na spoljnjim zidovima, sva ova vrata pored glavnih funkcija mogu da ponude i druge višestruke funkcije.

Protivdimna vrata

Protivdimna vrata ispitivana su prema DIN 18095 ili DIN EN 1634-3 i moraju da budu opremljena jednim od niže prikazanih dihtunga vrata i jednim zatvaračem vrata. Dalji preduslovi: protivdimna vrata treba opremiti profilnim cilindrom (moguć je i slepi cilindar). Ivice maltera okvira moraju sa obe strane gradevinskog objekta da budu trajno zapečaćene. Kod malterisanih okvira nije potrebno zapečaćivanje

Protivpožarna vrata

Dugogodišnje iskustvo u programu zaštite od požara. Protivpožarna čelična vrata ispituju se i dobijaju građevinsku dozvolu prema DIN 4102-T5 ili DIN EN 1634-1. Tokom ispitivanja paljenjem ova vrata moraju, prema jedinstvenoj krivulji temperature, da izdrže najmanje 30 minuta (T30), 60 minuta (T60) odnosno 90 minuta (T90).