garazna vrata

Višenamenska, protivdimna i protivpožarna vrata

protivdimna protivpozarna visenamenska vrataVišenamenska vrata – ATEX vrata za atmosfersku zaštitu od eksplozije, zvučno izolovana vrata, spoljnja vrata za ugradnju na spoljnjim zidovima, sva ova vrata pored glavnih funkcija mogu da ponude i druge višestruke funkcije. Protivdimna vrata ispitivana su prema DIN 18095 ili DIN EN 1634-3 i moraju da budu opremljena jednim od niže prikazanih dihtunga vrata i jednim zatvaračem vrata. Dalji preduslovi: protivdimna vrata treba opremiti profilnim cilindrom (moguć je i slepi cilindar). Ivice maltera okvira moraju sa obe strane gradevinskog objekta da budu trajno zapečaćene. Kod malterisanih okvira nije potrebno zapečaćivanje

Protivpožarna vrata

Dugogodišnje iskustvo u programu zaštite od požara. Protivpožarna čelična vrata ispituju se i dobijaju građevinsku dozvolu prema DIN 4102-T5 ili DIN EN 1634-1. Tokom ispitivanja paljenjem ova vrata moraju, prema jedinstvenoj krivulji temperature, da izdrže najmanje 30 minuta (T30), 60 minuta (T60) odnosno 90 minuta (T90).