garazna vrata

ZK vrata

Zk vrata spremna za ugradnju: 1-krilna ili 2-krilna kao i samo kao krilo vrata, 1-krilno.

-Klimatska klasa III prema RAL RG 426
-Kategorija opterecenja S
-Kao vrata sa punim krilom sa ugaonim stokom toplotna izolacija prema EN
ISO 12567-1 UD=2,1 W/(M2*K).

-Krilo vrata 40mm debljine
-3-strani falc
-Obloga vrata od obostrano pocinkovanog celicnih limova,debljina lima
0,6mm.
-Ispuna od kartonskog saca,nalepljena po celoj povrsini vrata.
-Krilo vrata puno ili sa otovorom za ostakljenje za staklo koje se
postavlja prilikom ugradnje(preporucena debljina stakla:4-6mm).

Katalog

Preuzmi katalog